KOLPORTER GOLF

klient:
Kolporter
zadanie:
Przestrzenna bryła z rozdzielonym na kilka płaszczyzn grawerem, który sprawia, że poszczególne treści przemieszczają się względem siebie i powodują wrażenie trójwymiarowości. Miejscem rozgrywania turnieju golfowego były Ostravice, Czechy.
wymiary:
250 x 70 mm / 230 x 65 mm / 210 x 60 mm
statuetka-kolporter-golf

Statuetki były zróżnicowane pod względem wielkości w zależności od zajętego miejsca.

W początkowej koncepcji dominowała czerwień, ale czerń później ją zdominowała.